App voor inzicht in je financiële levensloop

12

May

2020

Om de pensioenen betaalbaar te houden heeft de overheid de AOW leeftijd verschoven naar 67 jaar. De verwachting is dat in de aankomende jaren de AOW leeftijd verder omhoog zal gaan. Wat betekent dit voor mijn pensioen? Ben ik in staat om op mijn oorspronkelijke pensioenleeftijd te stoppen met werken? Hoe houd ik het leven betaalbaar als ik eerder wil stoppen met werken?

App voor inzicht in je financiële levensloop

Inzicht krijgen in de financiële huishouding is complex en wordt door de overheid ingevoerde wijzigingen alleen maar lastiger. In dat kader gaf minister Hoekstra ook aan dat financiële keuzes makkelijker moeten worden.

finQs is een gratis app die inzicht geeft in je eigen financiële huishouding. In de app zijn “events” rondom het pensioen opgenomen:je kunt de gevolgen van het verschuiven van de AOW leeftijd voor jouw situatie inzichtelijk maken. Ook in combinatie met eerder stoppen met werken.

Met het invoeren van een beperkt aantal gegevens krijg je een eerste benadering van inkomsten, uitgaven en pensioen. De app vraagt je om een geboortedatum (maanden jaar) en een salaris. Voor je partner kun je ook geboortedatum en salaris ingeven. Een eerste grafiek laat je inkomsten, uitgaven met een eventueel tekort of overschot, zien. De ingevoerde gegevens zijn anoniem.

Rekenmodellen

De eerste, net gelanceerde versie van finQs gaat voor de pensioenberekening uit van een middelloonstelsel. In dit stelsel wordt het gemiddeld verdiende bruto loon vanaf het eerste salaris tot aan de pensioenleeftijd bepaald. Het pensioen is vastgesteld als 70% van dit gemiddelde verdiende loon.

Tevens gaat de app uit van het opbouwen van het pensioen tot aan de AOW leeftijd. De AOW leeftijd wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld op basis van de levensverwachting. Afhankelijk van de ingevoerde leeftijd berekent de app je AOW leeftijd.

Het bepalen van het pensioen is een benadering op basis van CBS statistieken. De app biedt vervolgens de mogelijkheid om de opgebouwde pensioenafspraken uit mijn pensioenoverzicht handmatig over te nemen.

Events

Nadat de inkomstenen uitgaven zijn ingevuld, kun je met verschillende events gaan spelen:

· Het verhogen van de AOW leeftijd

· Eerder stoppen met werken

· Je uitgavenpatroon veranderen

· Meer of minder sparen

Met het Verhogen van de AOW leeftijd kun je de AOW leeftijd met enkele maanden (tot maximaal 5 jaar) verhogen. In de grafische weergave zie je direct wat de consequenties zijn van deze verschuiving. Met het event Eerder stoppen met werken kun je aangeven hoeveel maanden je eerder zou willen stoppen. Daarmee kun je bepalen of het mogelijk is om toch op de oorspronkelijke pensioenleeftijd te stoppen met werken.

Spelenderwijs krijg je zo inzicht in jouw pensioen en de gevolgen van (on)geplande events.

Toekomst

Naast de app is er ook een community portal. Je kunt je hierbij aansluiten en meedoen en meedenken over de ontwikkeling van finQs. Wat moet er veranderen? Welke “events” of functies zou je graag in de app terug willen zien? We nodigen je daar graag voor uit!

Blue arrow icon
Homepage